Month: December 2023

สำหรับคนทำ SEO นอกจากการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า On-page SEO แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ การสร้างลิงก์คุณภาพจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์ของเรา หรือที่เรียกว่า Off-Page SEO ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม การสร้างลิงก์จากเว็บไซต์อื่นให้มายังที่เว็บไซต์เรานั้น จะสร้างหรือแปะมั่ว ๆ ไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้คะแนนเว็บไซต์ของเราต่ำลง เราจะต้องสร้างลิงก์คุณภาพ…